I will talk about Steem and Stemit on another Meetup, next Monday! | [PL] O Steem i Steemit będę mówił w następny poniedziałek (24.07) na Blockchain Meetup Łódź #4

    English Version
    
      As you may know, our first Steem Warsaw Meetup is just around the corner, but in the meantime, I decided to take an advantage of fact that I live in Warsaw till end of July.
    
  
  
    Polish Version
    
      Wielkimi krokami zbliża się nasz pierwszy Warszawski Steemowy Meetup, ale zanim to się wydarzy, postanowiłem wykorzystać fakt, że do końca Lipca mieszkam w Warszawie.
    
  


  
    I decided to go to Łódź (which is only 135 km away from Warsaw) to share there a knowladge about Steem and Stemit. 
  
  
    Postanowiłem wybrać się do oddalonej o 135km Łodzi, by tam szerzyć wiedzę na temat Steem i Steemit.
  


  
    
       I just got confirmation, that will have a possibility to speak publicly on: Blockchain Meetup Łódź #4
    
  
  
    
       Właśnie otrzymałem potwierdzenie, że będę miał możliwość publicznego wystąpienia na: Blockchain Meetup Łódź #4
     
  


  
  


  
    My talk will be in English, and there is a chance, that there will be live transmission on Facebook.
  
  
    Moja prezentacja będzie po angielsku, istnieje też szansa, że będzie transmisja na żywo na Facebooku.
  


  
    Make sure to follow my main account (@noisy) if you do not want to miss a post with recording, which you later can use to explain your friends what a Steem and Steemit is.
  
  
    Upewnij się, że śledzisz moje główne konto (@noisy) jeżeli nie chcesz przegapić artykułu z nagraniem, które może być Ci pomocne w tłumaczeniu znajomym czym jest Steem oraz Steemit