Steem Meetup w Warszawie

25fde68b-7318-4694-b427-d47dc0df0365.jpeg


Fajnie było! Dzięki @aditor za podjęcie się organizacji tego przedsięwzięcia!


Steepshot_footer2.PNG Steepshot IPFS IOS Android Web