Steem Meetup w Warszawie

25fde68b-7318-4694-b427-d47dc0df0365.jpeg

  • -- - - --- -- - - -- - - ----- -- - - ---- - - - --

Fajnie było! Dzięki @aditor za podjęcie się organizacji tego przedsięwzięcia!

-- - - - ---- - - -- ----- - - -- - - -- --- - - -- -

Steepshot_footer2.PNG Steepshot IPFS IOS Android Web