Steem Warsaw Meetup - costs report | [PL] Rozliczenie kosztów Steem Meetupu w Warszawie - transparencja 100%

[EN]: On 31.08, first Steem Warsaw meetup took place. Around 25-30 Steemians came to meet other Steemians :) Steemians listed below decided to disclose own nicknames.

[PL]: 31.08 w miał miejsce pierwszy Warszawski Steem Meeup. Mniej więcej 25-30 osób przybyło by spotkać się z innymi Steemianami :) Steemianie wymienieni poniżej zdecydowali się ujawnić swoje nicki.

@noisy, @lenka, @parimple, @apiekarczyk, @gustoo, @peter, @mowilimi, @barcisz, Ewa, @eferto, @pibyk, @xellos, @nobodyelse, @miki, @gandalf, @zajac, @innuendo, @iyuta, @dobranoc, @nightducky, @bolgan, @mgrobelkiewicz, @margasfoto

Costs / Koszty

DescriptionOpis CostKoszt [PLN]
Food & drinks / jedzenie i picie 486.00
30 Steem Mugs / 30 kubków z logiem Steem 403.00
Sum/Suma 889.00

Funds / Fundusze

SourceŹródło FundsFundusze PLN
@busy.org sponsorship 125 SBD 423.00
@bitcantor.com sponsorship 500.00
We Would Like To Invite You To Join First Steem Warsaw Meetup! [PL] Zapraszamy Wszystkich Na Pierwszy Warszawski Steem Meetup! 49.128 SBD + 38.997 SP 361.39
Where exactly is going to be Steem Warsaw Meetup, how to get inside [PL] Gdzie dokładnie będzie Warszawski Steem Meetup, jak wejść do środka. 5.921 SBD + 4.443 SP 42.27
this post/ten post ?? ??
Sum/Suma 1326.66

Leftovers/Pozostałości

[EN] We still have 13 Steem Mugs and more than 200 Steem Stickers [PL] Po spotkaniu zostało jeszcze 13 kubków i ponad 200 naklejek

Google Spreadsheet with all details/Arkusz Google ze wszystkimi szczegółami

Conclusions/Wnioski

[EN]: As you see, we didn't spent all funds. During whole meeting I reminded few times to people, that there are still funds, so they should not hesitate to order something more to eat/drink.

I think good idea for spending remaining funds is to use them to organise next meetup in another city, with some additional steem gadgets (t-shirts, pens, etc)

[PL]: Jak widać, nie zdołaliśmy wydać wszystkich funduszy. Podczas całego spotkania wielokrotnie starałem się wszystkim przypominać, że nadal są śtrodki do wydania, by osoby te nie wahały się zamówić coś więcej do picia, czy jedzenia.

Wydaje mi się, że najlepszym pomyslem na pozostałe środki jest przeznaczenie ich na organizacje kolejnego spotkania w innym mieście, z jakimiś dodatkowymi steemowymi gadżetami (koszulki, długopisy, itd).

Attachments/Załączniki

20170731-224421_p0.jpg

Selection_999(268).png

Next Meetup / Następne spotkanie?

[EN]: If you want be notify about next meetups, make sure you joined our group on Meetup.com

[PL]: Jeżeli chciałbyś by poinformowany o następnych spotkaniach, upewnij się, że dołączyłeś do naszej grupy na Meetup.com