Where exactly is going to be Steem Warsaw Meetup, how to get inside | Gdzie dokładnie będzie Warszawski Steem Meetup, jak wejść do środka.

[EN] [PL]
As you already know, today at 18:00 we are going to have our first Warsaw Steem Meetup. This is just a reminder, where it is exactly and short video which shows how to get inside. Jak wiecie, dzisiaj mamy meetup o godzinie 18:00. To jest małe przypomnienie, gdzie to jest dokłaniej oraz krótkie video jak wejść do środka.

How to get inside / Jak wejść do środka